O NAS

Ośrodek Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego PARTNER działa na rynku szkoleniowym od 2000 roku. To jeden z nielicznych ośrodków niepublicznych doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim, który od 15 lat prowadzi certyfikowane programy rozwojowe i programy szkoleniowe dla placówek oświatowych, opracowane przez wybitnych i doświadczonych autorów.

Tradycją są ogólnopolskie Kongresy, Zjazdy, Konferencje, Konferencje Międzynarodowe spotkania Sieci Supeł co roku i rosnąca liczba chętnych. Wspólną cechą wszystkich programów szkoleniowych i rozwojowych są zajęcia warsztatowe cenieni trenerzy, edukatorzy ,poszerzanie wiedzy, umiejętności, praktyczne rozwiązania, wspomaganie i inspirowanie do działania. Zawartość treści w programach jest na bieżąco monitorowana i weryfikowana do potrzeb uczestników i poszerzana o najnowsze teorie.

Programy szkoleniowe i rozwojowe przyczyniają się do rozwoju i podwyższenia jakości pracy placówek oświatowych publicznych i niepublicznych. Ośrodek dba o dobrą współpracę i przestrzega procedur w zakresie przygotowania i organizacji programów szkoleniowych i certyfikowanych programów rozwojowych. Programy rozwojowe posiadają recenzje naukowe.

Ośrodek wpisany w rejestr niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim decyzją Ministra Edukacji Narodowej - DN.2.14123/rej/14/00 z dnia 15 czerwca 2000 roku i zarejestrowany w rejestrze Marszałka Województwa Śląskiego w Katowicach pod numerem: 10 z dnia 4 października 2012 roku.

© 2015 ODIKU PARTNER. Wszelkie prawa zastrzeżone.

NASI AUTORZY, EKSPERCI I TRENERZY

 • Stanisław Szlegier
 • Mirela Nawrot
 • Irena Dzierzgowska od 2000-2009 roku
 • Andrzej Pery
 • dr Danuta Elsner
 • dr Marianna Styczyńska
 • prof. dr hab. Włodzimierz Tyburski
 • dr Agata Bulicz
 • Colin Chisholm
 • Mariola Komraus
 • Urszula Szałaj
 • Kenny Spence
 • Tom Lauh
 • Anna Rutkowska
 • Natalia Gumińska
 • Marta Wołosiewicz
 • Jerry Parr
 • Lauk Woltring
 • Anders Farstad
 • David Vright
 • Christin N. Granberg

PROGRAMY

Projekty

Małe
Dziecko

Pierwsza unikalna promocja edukacji przedszkolnej w Polsce. Pierwsza szansa obniżenie wieku szkolnego.

Projekty

Partnerskie
Przedszkole

Procedura zdobywania certyfikatu i zapewniania jakości pracy, budowanie partnerstwa z rodzicami, Audyt, Kontrola, Ewaluacja.

czytaj więcej
Projekty

Optymistyczne
Przedszkole

Trening optymizmu, Diagnoza inteligencji wielorakich, Sukces i paszport umiejętności dziecka, Rozwój personelu, Szkolenia rodziców.

czytaj więcej
Projekty

Lokalna Szkoła
Dyrektorów

Zarządzanie, Rozwój organizacyjny placówki, Rozwijanie kompetencji kierowniczych, Rozwój zespołu.

Projekty

Szkoła Zarządzająca
Wiedzą

Planowanie, Zdobywanie wiedzy, Twórcze myślenie, Prezentacja wiedzy, Samoocena, Rozwój ucznia i nauczyciela, Indeks osobistych osiągnięć ucznia.

Projekty

Optymistyczna
Strefa Oświatowa

Współpraca, Współdziałanie placówek oświatowych w mieście. Rozwój, Postęp, Strategia oświaty w gminie.

Projekty

Dziecięca Kraina
Kreatywności

Kreatywny Klub Dziecka, Kreatywny Klub Rodzica, Kreatywny Klub Nauczyciela, Kreatywne zajęcia dla dzieci.

czytaj więcej
Projekty

Kraina Dzieci
w Europie

Zdobywanie wiedzy o Europie, Gwiazdy Europy,

Projekty

Kraina Dzieci
w Europie - bis

Wielokulturowość, Etniczność, Prawa dziecka, Metoda projektu.

czytaj więcej

KONFERENCJE

Organizujemy cyklicznie, corocznie konferencje, konferencje międzynarodowe, kongresy, zjazdy, seminaria.
Dbamy o profesjonalną obsługę, udzielamy kompleksowego wsparcia i wspomagania.

Projekty

COACHING I ROZWÓJ W EDUKACJI
XV ZJAZD OPTYMISTYCZNYCH PRZEDSZKOLI

więcej...

Projekty

IV
Międzynarodowa
Konferencja
„Men i childcare”

Projekty

VII
Kongres
Edukacji
Przedszkolnej

Projekty

XIII
Zjazd
Optymistyczne
Przedszkole

SZKOLENIA

Szkolenia które oferujemy są opracowane na postawie diagnozy potrzeb zawierają praktyczne rozwiązania, rozwijają umiejętności, tworzą warunki budowania relacji w grupach, uczą i doskonalą warsztat pracy. Odbywają się od poniedziałku do piątku. Są organizowane na podstawie Karty zamówień szkolenia. Zobacz tematy szkoleń

 • Nadzór pedagogiczny w placówce oświatowej pełniony przez dyrektora.
 • Koncepcja pracy szkoły/przedszkola.
 • Kierowanie zmianą w szkole/przedszkolu.
 • Ewaluacja i projekt ewaluacyjny w szkole/przedszkolu.
 • Monitorowanie podstawy programowej w przedszkolu.
 • Diagnoza dziecka w przedszkolu i pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
 • Techniki i metody pracy z uczniem zdolnym/ z trudnościami.
 • Jak zostać skutecznym dyrektorem?
 • Współpraca w szkole/przedszkolu z rodzicami.
 • Budowanie relacji w zespole.
 • Planowanie pracy nauczyciela w szkole/ przedszkolu.
 • Dyrektor nauczyciel czy menadżer.

Oferta Szkoleniowa na rok 2016

REKOMENDACJE, LISTY GRATULACYJNE

Przygotowując się do realizacji programu Optymistyczne Przedszkole zgromadziłyśmy bogatą bibliografię. Wśród polecanych przez nas książek są opracowania: Poważne podręczniki akademickie, których lektura umożliwi lepsze zrozumienie faz rozwoju dziecka i psychologiczne uwarunkowania wychowania.

Zobacz nasze wszystkie rekomendacje

GENERALNY DYREKTOR

Cecylia Mirela Nawrot – pedagog, konsultant, edukator, trener, wyk ładowca, autorka wielu publikacji z zakresu edukacji przedszkolnej. Piastuje stanowisko organu prowadzącego i dyrektora Ośrodka Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego PARTNER z siedzibą w Zabrzu oraz Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka” Centrum Doskonałości Małego Dziecka z siedzibą w Gliwicach.

Opracowała i prowadzi programy szkoleniowe , edukacyjne. Poza szkoleniami i konsultacjami jest członkiem międzynarodowej sieci „Men in childcare”, założycielką Sieci Uczących Się Przedszkoli „Supeł” i „Śląsk”. Była prelegentką na międzynarodowych konferencjach w Wielkiej Brytanii, Szkocji, Słowacji poświęconych przyszłości edukacji małego dziecka. Prowadziła warsztat i uczestniczyła w Sympozjum Psychologii Pozytywnej z profesorem Martinem Seligmanem (2010).

Prowadziła audyty zewnętrzne w edukacji dla projektów międzynarodowych SURE START 2008, opracowała i uczestniczyła w projektach dla Ukrainy z Fundacją Polsko-Amerykańską, (2005- 2007 r.) i Fundacją Wolność i Demokracja(2014 r.). Jest współautorką "Raportu z przeprowadzonych badan dotyczących funkcjonowania oświaty polskiej na Ukrainie".

Zobacz zaświadczenia

PODZIĘKOWANIA

Pomysły do szkoleń, programów, konferencji zrodziły się w dyskusjach z praktykami, którzy zechcieli podzielić się ze swoimi doświadczeniami. Wyrażam uznanie dla wkładu wielu studentów uczestniczących w moich zajęciach. Wszyscy mnie inspirowali, uzyskałam cenne przemyślenia. Dziękuję szczególnie Irenie Dzierzgowskiej za dzielenie się ze mną swoimi refleksjami i sugestiami w czasie niezliczonych godzin wspaniałej pracy.

Kontakt

Ośrodek Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego PARTNER
SIEDZIBA: 41-800 ZABRZE, ul. 3-go maja 48/5
BIURO: 44-100 Gliwice, ul. Berbeckiego 2/2
Tel.: 32 278-47-03,
Tel./Fax: 32 274-97-55
Kom: 604 379 200, 508 150 862
e-mail: partner25@onet.pl