Ośrodek Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego „Partner” w Zabrzu zaprasza Przedszkola do udziału w Ogólnopolskim programie:

Dziecięca Kraina Kreatywności

Dziecięca Kraina Kreatywności
KIDS OF CREATIVITY LAND

Celem programu ,,Dziecięca KRAINA KREATYWNOŚCI” DKK jest zachęta nauczycieli do wymiany interdyscyplinarnej wiedzy i doświadczeń. Rozwijanie kreatywności i zapobieganie rutynowych zachowań w pracy z dzieckiem.

Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela i podążanie za potrzebami dziecka w XXI wieku. Kreatywność ciągle jeszcze nie jest doceniana, a czasami nawet się ją ignoruje. Kreatywność jest niezbędna w życiu każdego dziecka, dorosłego. Kreatywność to: pomysły, rozwiązania, rozważania, refleksje, zabawa.

Z programu Dziecięca KRAINA KREATYWNOŚCI C.Mireli Nawrot mogą skorzystać przedszkola uczestniczące w programie „Optymistyczne Przedszkole” Ireny Dzierzgowskiej, C. Mireli Nawrot

Znajdź 15 powodów dlaczego nie jesteś w tym programie, tzn., że musisz się szybko zapisać. Bo to program dla Ciebie! Dopełnij formalności.

Gwarantujemy świetną pracę i zabawę.

Regulamin

 1. Każde przedszkole, które się zgłosi jest zobowiązane do wypełnienia formularza zgłoszeniowego do programu Dziecięca KRAINA KREATYWNOŚCI i przesłania na adres: pocztą zwykłą 44-100 Gliwice ul. Berbeckiego 2/2, email: partner25@onet.pl
 2. Formularz zgłoszeniowy jest rejestrowany w Ośrodku Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego PARTNER.
 3. Do realizacji programu mogą przystąpić wszystkie nauczycielki zatrudnione w przedszkolu. Program rozpoczyna się: Start –w dniu otrzymania programu i kończy: Meta – po jednym roku realizacji. Program DKK jest rejestrowany raz w roku. Przedszkole otrzymuje licencję na jeden rok . 
 4. W ramach programu odbędzie się co najmniej 20 sesji (zajęć lub warsztatów) w jednej grupie wiekowej w ciągu trwania programu na spotkaniach z dziećmi w wieku od 3 lat do 6 lat. Terminarz zajęć określa nauczycielka.
 5. Przedszkole uroczyście i kreatywnie otworzy projekt wspólnie z rodzicami w przedszkolu. Dokona wspólnie podsumowania i zakończenia programu.
 6. Prezentacja realizacji programu w formie dokumentacji fotograficznej zostanie przesłana do Ośrodka miesiąc przed końcem licencji na płycie CD
 7. Przedszkole realizuje program Dziecięca KRAINA KREATYWNOŚCI wg opracowanych przez nauczycieli ćwiczeń, zadań spójnych z celami programu.
 8. W ramach współpracy w programie dla przedszkola jest zapewnione wsparcie przez ODIKU PARTNER.
 9. Wszystkie przedsięwzięcia wynikające z programu będą dokumentowane i prezentowane na stronie przedszkola. Przedszkole zapewnia dokumentację fotograficzną.
 10. Przedszkole otrzymuje Certyfikat Dziecięca KRAINA KREATYWNOŚCI w języku polskim i języku angielskim.
 11. Każda nauczycielka biorąca udział w programie Dziecięca KRAINA KREATYWNOŚCI zgłoszona przez dyrektora placówki otrzymuje certyfikat w języku polskim i języku angielskim.
 12. Przedszkole w ramach programu otwiera Klub Kreatywnego Dziecka, Klub Kreatywnego Rodzica, Klub Kreatywnego Nauczyciela, który działa przez rok.
 13. Realizacja programu może być prezentowana na konferencjach organizowanych przez ODIKU PARTNER w środowisku lokalnym, w artykułach z podaniem praw autora.
 14. Udział w programie DKK PRZEDSZKOLE może odnawiać co roku ponosząc tylko koszty uczestnictwa nauczycieli i licencji.
 15. Organizator zastrzega sobie zmianę zasad udziału w programie.

Koszty programu dla przedszkola:

 1. Tablica Dziecięca KRAINA KREATYWNOŚCI o wymiarach 80 cm x 100cm – 199zł
 2. Uczestnictwo w programie jednego nauczyciela - 25 zł od osoby
 3. Opłata za udział w programie, koszty organizacyjne, materiały (segregator, mała tablica) – 450 zł
 4. Licencja na jeden rok udziału w programie – 100 zł
 5. Opłatę za program DKK należy przesłać na konto ODIKU PARTNER po otrzymaniu faktury.
 6. Formularz zgłoszenia przedszkola do Ogólnopolskiego programu Dziecięca KRAINA KREATYWNOŚCI należy przesłać do ODIKU PARTNER emailem: partner25@onet.pl i pocztą: 44-00 Glowice ul. Berbeckiego 2/2.
 7. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości należy konsultować się pisemnie poprzez e-mail: partner25@onet.pl

Pliki do pobrania: