Ośrodek Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego „Partner” w Zabrzu zaprasza Przedszkola do udziału w Ogólnopolskim programie:

Kraina Dzieci w Europie – bis

Drodzy Przyjaciele,
Dyrektorki Przedszkoli i Nauczyciele,

Witam w programie „Kraina Dzieci w Europie – bis”. To nowy ogólnopolski program dla przedszkoli przygotowany przez Ośrodek Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego „PARTNER” w Zabrzu. Autorkami programu są Irena Dzierzgowska, Mirela Nawrot.

Jeżeli kiedykolwiek brałaś udział w naszych programach m.i.n. „Kraina Dzieci w Europie”, „Partnerskie Przedszkole”, „Optymistyczne Przedszkole”, to wiesz co Cię czeka, jeżeli nie, to witam tych, którzy są z nami po raz pierwszy i tych, którzy są z nami ponownie. Jestem wdzięczna i uhonorowana, że wybrałyście Panie współpracę z nami.

Autorki programu „KDWE-bis”, opracowały materiał, który zawiera treści dotyczące edukacji wielokulturowej i praw dziecka. Celem programu jest kształtowanie właściwych postaw, wyrabianie pożądanych cech charakteru, uczenie zachowań, poznawanie i szanowanie zarówno praw własnych jak i innych ludzi. Należy podkreślić, że dziecko ma odróżniać dobro od zła, ma starać się rozumieć innych, ich warunki życia, znać swoje prawa i wiedzieć, że jesteśmy różni. Aspekty wychowawcze w pracy z dzieckiem mają służyć bezpośrednio ze zmianami zachowań rodziców.

Program KDWE – bis opracowany jest zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego, zadania są zapisane w obszarach Nr 1, 3, 4, 6, 7, 14, 15, w zasadzie odszukać treści można w każdym obszarze i w każdym celu.

Nauczyciele potrafią postrzegać świat oczami dziecka, stąd zachęcamy do zapoznania się z treścią programu i wypełnienie karty zgłoszenia.

Mam nadzieje, że w Waszym przedszkolu będziecie realizować i przeżywać program „KDWE- bis”. Dzięki temu pomożecie dzieciom w przygotowaniu do życia i dacie nadzieję na lepszy świat. Zadbajmy o Krainę Dzieci w Europie.

Z poważaniem
Mirela Nawrot
Dyrektor Ośrodka Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego „Partner”

Spis treści programu „KDWE - bis”

CZĘŚĆ 1. WIELOKULTUROWOŚĆ W EDUKACJI

CZĘŚĆ 2. REALIZACJA PROJEKTU „KRAINA DZIECI W EUROPIE – BIS”

CZĘŚĆ 3. SCENARIUSZE I MATERIAŁY DO REALIZACJI PROJEKTU „KRAINA DZIECI W EUROPIE – BIS”

Pliki do pobrania: