OFERTA SZKOLENIOWA NA ROK 2016

DLA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

DLA KADRY KIEROWNICZEJ I PEDAGOGICZNEJ

Szczegółowy opis oferty szkolenia przesyłamy po zgłoszeniu się przedszkola.
Zamówienia można składać: partner25@onet.pl

Szkolenia dla Dyrektorów:

Szkolenia dla Rad Pedagogicznych:

Szkolenia dla Nauczycieli:

Szkolenia dla Rodziców:

Certyfikat:

Zaświadczenie:

Należy podać numer szkolenia.
Każde zgłoszenie jest indywidualnie rozpatrywane.
Realizujemy szkolenia pod potrzeby przedszkola