Ośrodek Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego „Partner” w Zabrzu zaprasza Przedszkola do udziału w Ogólnopolskim programie:

Partnerskie Przedszkole

Partnerskie Przedszkole

Regulamin ubiegania się o „Partnerskie Przedszkole ”Polski Certyfikat Jakości im. Ireny Dzierzgowskiej pod patronatem Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Luksemburgu Pani Ambasador RP Barbary Labudy Przewodniczącej Kapituły „Partnerskie Przedszkole”

 1. O tytuł może ubiegać się każde przedszkole: publiczne i niepubliczne.
 2. W przypadku gdy z bliskiego terenu zgłoszą się co najmniej 4 placówki ubiegające się o certyfikat organizator przygotowuje szkolenie dla Rad Pedagogicznych. Szkoli autorka lub doradca w miejscu wybranym wspólnie.
 3. Przed rozpoczęciem trzeba uzyskać wstępną zgodę w samym przedszkolu (nauczycieli, rodziców).
 4. Rozpoczęcie procedury wymaga wypełnienia i przesłania karty zgłoszenia oraz wpłacenia opłaty w wysokości (jednorazowo) 1700zł. Na konto ODiKU „Partner” z dopiskiem „Partnerskie Przedszkole” Pekao S.A O/Gliwice 37 1240 1343 1111 0010 4746 4451
 5. Przekazanie materiałów i faktury następuje w okresie 30 dni od daty dokonania wpłaty na konto. Należy przesłać faxem kartę zgłoszenia placówki oraz ksero dowodu wpłaty: 32/274-97-55
 6. W ramach opłaty przedszkole otrzymuje: komplet materiałów wraz z CD, ( wzory dokumentów) doradztwo w trakcie całego procesu, dyplom, certyfikat (ważność 5 lat,) archiwizację dokumentów, obsługę merytoryczną przez okres ważności certyfikatu.
 7. Poprzez kontakt telefoniczny lub osobisty w siedzibie Ośrodka przedszkole może ubiegać się o doradztwo i pomoc: Pani Dorota Bywalec 32/272-28-65, 502-347-410.
 8. Obsługę zapewnia ODiKU „PARTNER”. Merytorycznie nad programem czuwa Pani Mirela Nawrot i Kapituła Partnerskie Przedszkole.
 9. ODiKU „Partner prowadzi bazę danych przedszkoli ubiegających się i posiadających certyfikat, archiwizację dokumentów, obsługę organizacyjną posiedzeń Kapituły i organizację wręczenia certyfikatu raz w roku.
 10. Certyfikat uzyskuje przedszkole, które spełnia co najmniej 4 obszary z 6
 11. Przedszkole, które spełnia wymagania, zrealizowało harmonogram, wypełnia wniosek i występuje do kapituły. Przedstawia raport.
 12. Poprawność wniosków sprawdza zespół doradczy i albo przyjmuje, albo odsyła z powrotem.
 13. Wnioski wpływają do kapituły, która może zarządzić audyt.
 14. Kapituła zbiera się wg potrzeb. Decyduje o przyznaniu certyfikatu.
 15. Informacja o nadaniu certyfikatu i lista przedszkoli przekazywana jest do wiadomości zainteresowanych.
 16. Przedszkole ma prawa do umieszczenia tablicy z certyfikatem na widocznym miejscu na budynku Przedszkola. Dane umieszczone na tablicy to: numer certyfikatu i rok nadania, organizator certyfikatu, tytuł certyfikatu.
 17. ODiKU „Partner” zapewnia inaugurację wręczenia certyfikatów raz do roku.
 18. Przedszkole jest powiadamiane pismem o zdobyciu certyfikatu „Partnerskie Przedszkole ”Polski Certyfikat Jakości im. Ireny Dzierzgowskiej.
 19. Przedszkole objęte procedurą „Partnerskie Przedszkole” jest zapraszane i czynnie uczestniczy raz do roku w Kongresie Wychowania Przedszkolnego, w celu budowania partnerskich więzi.
 20. Procedura Partnerskie Przedszkole przydatna jest do prowadzenia ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu.
 21. Ogólnopolski Program Partnerskie Przedszkole spełnia wymagania pakietu edukacyjnego do monitorowania systemu zapewniania jakości.

Pliki do pobrania: